طراحی

طراحی

طراحی

کابینت ممبران-طراحی شماره3

تاریخ اجرا:آبان1399

کارفرما :جناب آقای عظیمی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش چوب

متریال صفحه:کوارتز

متریال بین کابینت:کوارتز