کابینت پولیش

تاریخ اجرا:دی 1398

کارفرما :جناب آقای نقیبی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :پولیش

 متریال صفحه : کوارتز