کابینت پولیش 

تاریخ اجرا:آذر1398

کارفرما :سرکارخانم جوادی

موقعیت :تهران-سعادت اباد

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : پولیش

   متریال صفحه : کرین

متریال بین کابینت : سرامیکPMA