کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:آذر 1398

کارفرما :سرکار خانم رسولی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کوارتز