کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:مرداد 98

کارفرما :سرکارخانم مشایخی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه:

 نوع درب :نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کرین