کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:بهمن 1398

کارفرما :جناب آقای زنگنه

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژ

 نوع درب :روکش نئوکلاسی

 متریال صفحه : کوارتز