کابینت ممبران

تاریخ اجرا : اردیبهشت 1399

کارفرما :جناب اقای ترکاشوند

موقعیت :تهران – افسریه

هزینه اجرا :1.045.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : ممبران

 pvcمتریال درب : روکش

  متریال صفحه : سنگ مارمونایت مشکی

متریال بین کابینت : سنگ مارمونایت مشکی