طراحی

طراحی

طراحی

کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای حسن آبادی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش 

متریال صفحه: کوارتز

متریال بین کابینت:کاشی