کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:آذر1399

کارفرما :جناب آقای عزتی-واحد1

موقعیت :مهرشهر

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کلکته سفید