کابینت نئو کلاسیک

تاریخ اجرا : مهر 1398 

مشتری :جناب اقای بحرینی

موقعیت :هرمزگان – بندر کنگان

هزینه اجرا :1.900.000.000ریال

 :متریال استفاده شده در پروژه

نوع درب : ممبران

متریال درب : رنگ

متریال صفحه : کرین 5 سانت

متریال بین کابینت : کرین