کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:آبان 1399

کارفرما :جناب آقای اظهری

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کوارتز