کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:آذر1399

کارفرما :جناب آقای عاطفی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کرین