کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا: تیر99

کارفرما :جناب آقای افشار

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه:

 نوع درب :نئوکلاسیک

 متریال صفحه : سنگ طبیعی