کابینت نئوکلاسیک

تاریخ اجرا:بهمن 1398

کارفرما :جناب آقای ابوالفتحی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش نئوکلاسیک

 متریال صفحه : کوارتز