طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت ممبران

تاریخ اجرا:اردیبهشت 1396

کارفرما :جناب آقای شهرستانی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :ممبران آکس چوب 

متریال صفحه:کوارتز

متریال بین کابینت:کاشی