طراحی

طراحی

طراحی

کابینت ممبران

تاریخ اجرا:مرداد1396

کارفرما :جناب آقای رضایی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :روکش چوب ممبران

متریال صفحه:کوارتز

متریال بین کابینت:کاشی