کابینت ممبران

تاریخ اجرا:تیر1399

کارفرما :جناب آقای نقی زاده

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :ممبران آکس چوب

 متریال صفحه : شرکتی