طراحی

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

اجرا

طراحی

طراحی

طراحی

اجرا

اجرا

 کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:کرین

کارفرما :سرکار خانم طاهری

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک

 متریال صفحه : شرکتی