کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا:خرداد99

کارفرما :سرکارخانم رحمانی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک و سوپر مات

 متریال صفحه : شرکتی