کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا:تیر 1397

کارفرما :سرکار خانم کیانی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هیگلاس ترک 

 متریال صفحه : کلکته سفید