آشپزخانه هایگلاس

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای زمردیان

موقعیت :تهران

 متریال درب:هایگلاس

 متریال صفحه:سنگ طبیعی