کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا:آبان1399

کارفرما :جناب آقای زمردیان

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس 

 متریال صفحه : کرین