کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا: اردیبهشت 99

کارفرما :جناب آقای توحیدی فر

موقعیت :تهران

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید

 متریال صفحه : شرکتی