کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:شهریور 1399

کارفرما :جناب آقای تقی پور

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس

 متریال صفحه : سنگ طبیعی