آشپزخانه هایگلاس

تاریخ اجرا:تیر1398

کارفرما :جناب آقای سلیمانی

موقعیت :تهران

 متریال درب:هایگلاس

 متریال صفحه:مارمونایت