طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس 

تاریخ اجرا:اردیبهشت1396

کارفرما :جناب آقای شادافروز

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید 

متریال صفحه:5 سانت شرکتی

متریال بین کابینت:کاشی