طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:اردیبهشت1396

کارفرما :جناب آقای سلیمی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس 

متریال صفحه:کلکته سفید

متریال بین کابینت:کلکته سفید