کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:آذر 1398

کارفرما :جناب آقای رحمتی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید 

 متریال صفحه : کوارتز