کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:دی 1398

کارفرما :جناب آقای ناصحی

موقعیت :تهران-میرداماد

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : هایگلاس 

   متریال صفحه : کرین

متریال بین کابینت : سرامیک