کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:تیر 1398

کارفرما :جناب آقای محمودی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس

 متریال صفحه : کرین