کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا: تیر99

کارفرما :جناب آقای خانجانی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه:

 نوع درب :هایگلاس و فرامید

 متریال صفحه : کوارتز