کابینت مدرن

تاریخ اجرا : اردیبهشت 1398

کارفرما  :جناب آقای جوسق

موقعیت :کرج – مهرشهر

هزینه اجرا :619.000.000ریال

:متریال استفاده شده در پروژه

3B نوع درب : ام دی اف ایتالیایی 

متریال درب : هایگلاس سفید

هایگلاس سوپرمات

متریال صفحه : سنگ طبیعی

متریال بین کابینت:سنگ طبیعی