کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:دی1397

کارفرما :جناب آقای فراهانی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک و فرامید

 متریال صفحه : شرکتی