کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:آذر1399

کارفرما :جناب آقای عزتی-واحد1

موقعیت :مهرشهر

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس 

 متریال صفحه : سنگ کلکته

متریال بین کابینتی:سنگ کلکته