کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:آذر1399

کارفرما :جناب آقای عزتی-واحد3

موقعیت :مهرشهر

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس

 متریال صفحه : کوارتز

متریال بین کابینت:کوارتز