طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:اردیبهشت 1397

کارفرما :جناب آقای اسماعیلزاده

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک سفید

متریال صفحه:کوارتز

متریال بین کابینت:کاشی