کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:مرداد99

کارفرما :جناب آقای اسماعیلی

موقعیت :یوسف اباد

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :هایگلاس

   متریال صفحه : سنگ طبیعی