کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:دی 1398

کارفرما :جناب آقای افتخار

موقعیت :تهران-پونک

:متریال استفاده شده در پروژه 

 نوع درب : هایگلاس و فرامید

   متریال صفحه : سنگ طبیعی