کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای عبادپور

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک

 متریال صفحه : شرکتی