کابینت مدرن

تاریخ اجرا:دی97

کارفرما :جناب آقای بازرگان

موقعیت :بندر عباس

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :هایگلاس

   متریال صفحه : شرکتی