کابینت هایگلاس

تاریخ اجرا:دی 1398

کارفرما :جناب آقای ابری

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس

 متریال صفحه : شرکتی