طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس وفرامید

تاریخ اجرا:اردیبهشت1396

کارفرما :جناب آقای سلیم

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید 

متریال صفحه:کلکته سفید

متریال بین کابینت:کلکته سفید