طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:مرداد1396

کارفرما :جناب آقای پیله ور

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید

متریال صفحه:5سانت شرکتی

متریال بین کابینت:کاشی