طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای حسین زاده

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک و فرامید

متریال صفحه: 5سانت

متریال بین کابینت:کاشی