طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای حاجیلو

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک سفیدوفرامید

متریال صفحه: سنگ طبیعی

متریال بین کابینت:کاشی