طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:اردیبهشت 1397

کارفرما :جناب آقای غلامی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک سفیدوفرامید

متریال صفحه:صفحه کرین ایرانی

متریال بین کابینت:کاشی