طراحی

طراحی

طراحی

کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:اردیبهشت 1397

کارفرما :جناب آقای فضل علی

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس ترک سفیدوفرامید

متریال صفحه:صفحه 5 سانت

متریال بین کابینت:کاشی