کابینت هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:آبان1399

کارفرما :جناب آقای آرش

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :هایگلاس و فرامید

 متریال صفحه : کرین