آشپزخانه هایگلاس و فرامید

تاریخ اجرا:مهر1399

کارفرما :جناب آقای جبروتی

موقعیت :تهران

 متریال درب:هایگلاس و فرامید

 متریال صفحه:چوب