طراحی داخلی فست فود

تاریخ اجرا : مرداد 1396

کارفرما : فست فود جنیس

موقعیت :تهران-بلوار کشاورز

هزینه اجرا :800.000.000  ریال